تخصصی بیمه / مقالات /
حیاط خلوت طرح جدید ترافیک  
   
با جنگ روانی در محیط کار چگونه برخورد کنیم؟  
موبینگ واژه‌ای است که برای تشریح رفتارهای گوناگونی در محیط کار استفاده شده است و به مفهوم سوءاستفاده کارکنان از یک همکار یا به نوعی آزار و اذیت روانی فرد توسط عده‌ای دیگر است. این اصطلاح زمانی به‌کار می‌رود که گروهی از کارکنان در این رفتار خصمانه شرکت می‌کنند و به کمک هم به شکلی بسیار هماهنگ زندگی را برای شخصی در یک سازمان دشوار می‌سازند. این اخلالگران می‌توانند از همکاران یا افراد مافوق باشند. این رفتارها که بر کارکنان دیگر در کسب و کارهایی با هر اندازه از جمله شرکت‌های کوچک‌تر تاثیرات جبران ناپذیری می‌گذارد برای تمامی سازمان‌ها یک آسیب زیان‌بار و خطرناک به‌شمار می‌رود.    
مشوق‌های پولی همیشه کارساز نیستند  
پرداخت مشوق‌های پولی به کارمندان بر مبنای میزان سودآوری و تاثیرگذاری آنها بر بهبود عملکرد کلی سازمان یا شرکت یک استاندارد پذیرفته شده در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌ها در سرتاسر جهان محسوب می‌شود، به‌طوری که دریافت حقوق بیشتر به خاطر کار بیشتر و بهتر یکی از انتظارات اصلی کارکنان به ویژه در سطوح بالا است.    
زلزله خاموش در پایتخت  
   
تخلیه اثر شهریور در بازار  
   
کارنامه کیفی خودروسازان در مرداد  
   
خزان بازار ارز می‌آید؟  
   
نسخه غلط تعطیلاتی برای مهار آلودگی هوا  
   
پیشنهادهای مناسب در بازار فروش مسکن