ساختمانی / مقالات /
هتل پنج ستاره "هشت باغ مشهد"  
پروژه هتل پنج ستاره هشت باغ مشهد توسط گروه معماری بن سار و با مدیریت محمد مجیدی طراحی شده است.    
آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن  
ماده 1- اصطلاحات مندرج در این آیین نامه در معانی مشروح زیر به کار می روند:    
روشهای اجرائی پروژه ها  
نظام های مختلفی جهت اجرای پروژه ها در کشور وجود دارد که شامل پیمان امانی ، روش سنتی سه عاملی، طرح و ساخت دو عاملی ، مدیریت اجرا و پیمانکاری مدیریت است.    
لیست کنترل کارهای متره و برآورد  
بررسی و مطالعه نقشه ها و جدول نازک کاری و جزئیات اجرائی و محاسبه سطح زیربنای ساختمان ( از کف و از سقف ) و بررسی محوطه‌سازی و محاسبه ضرایب طبقات و ارتفاع و تعیین دیگر ضرایب پروژه مانند ضریب منطقه‌ای و بالاسری (عمرانی یا غیرعمرانی) و تجهیزکارگاه و ...    
آسمانخراش سنجاقک،پاسخی به نیازهای سال 2025  
امروزه افزایش جمعیت و قیمت زمین، بلندمرتبه سازی یا رشد و توسعه عمودی شهرها را اجتناب ناپذیر کرده است.    
نمای ساختمان  
در ایران نیز شهر نشینی طی دهه‌های گذشته با شتاب فزاینده ای گسترش یافته و همچنان این روند ادامه دارد    
سازه اعجاب انگیز کمپانی "BMW"  
ساختمان غول ماشین سازی آلمان(بی ام دبلیو) را یک مهندس معمار زن طراحی کرد    
انتخاب بهترین نوع سازه در طرح های ساختمان سازی و انبوه سازی  
علی ایحال با توجه به تجربی بودن دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرایی در این روش ، مطمئناً هیچ مرجع علمی قادر به تضمین این نوع سازه های نیست .    
شش مرحله اساسی در مذاکره  
مرحله اول – شناخت یکدیگر: مذاکره مانند هر وضعیت اجتماعی دیگری که هدف معامله در آن وجود دارد، وقتی که دو طرف برای شناخت یکدیگر کمی وقت صرف کنند، مذاکره آرام پیش می‌رود.