اسناد و مدارک
پرسشنامه و پیشنهاد بیمه اسناد و مدارک

با سلام

خواهشمندیم ابتدا شرایط عمومی و اختصاصی این بیمه نامه را مطالعه نموده پس از آن مبادرت به تکمیل فرم نمایید.

برای آگاهی از شرایط عمومی و اختصاصی این بیمه نامه به پیوند زیر مراجعه نمائید.

بیمه اسناد و مدارک

 پرکردن گزینه های ستاره دار الزامی می باشد.
 

 

با توجه به اینکه تعهدات بیمه گر و میزان حق بیمه براساس اظهارات مندرج دراین برگ تعیین می گردد .خواهشمند است به کلیه پرسشها به طور دقیق و کامل پاسخ دهید :

مشخصات
فرد حقیقی
نام:  *
نام خانوادگی:  *
شماره شناسنامه:  *
محل صدور:  *
تاریخ تولد: روزماهسال *
نام پدر:  *
کدملی:  *
نشانی محل سکونت:
*
تلفن ثابت(همراه با پیش شماره):  *
تلفن همراه:  *
نشانی محل کار:
*
تلفن ثابت(همراه با پیش شماره):  *
فرد حقوقی
نام شرکت:  *
نوع تخصص:  *
شماره ثبت:  *
تاریخ ثبت: روزماهسال *
نشانی:
تلفن ثابت(همراه با پیش شماره):  *
تلفن همراه:  *
نوع اسناد و مدارک درخواستی جهت پوشش بیمه ای
کارت شناسایی کارت پایان خدمت سند خودرو سند ملکی (ساختمان)
سند ملک شناسنامه گذرنامه گواهینامه
کارت سوخت کارت خودرو کارت بیمه دفترچه بیمه
جواز کسب سایر
مطالب مهم
تذکر اول متقاضی محترم ، تصویر مدارک بیمه شده فوق می بایست توسط مجری، دفتر نمایندگی یا شعب و یا واحدهای اجرایی شعبه بیمه سینا با اصل مدارک تطبیق و برابر اصل شوند
تذکر دوم تعهد بیمه گر پس از پرداخت حق بیمه متعلقه از سوی بیمه گذار و از تاریخ صدور بیمه نامه شروع خواهد شد
تائیدیه
اینجانب بدینوسیله تأیید و گواهی می نمایم ، اطلاعات فوق در نهایت صداقت ارائه شده و بیمه گر می تواند با استناد اظهارات فوق نسبت به صدور بیمه نامه اقدام نموده و آنها را ملاک عمل قرار دهد
کد تصویر مقابل را وارد نمایید :  *