دانلود کتاب برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن /ساختمانی/کتابخانه/

دانلود کتاب برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن
کتاب برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن مطالعه این کتاب،شما را طی یک برنامه ۳۰ روزه برای پولدار شدن و کارآفرین شدن آماده می کند،با مطالعه این کتاب اصول اساسی و مهم کسب ثروت را فرا خواهید گرفت و از آن به بعد انتخاب با خودتان است ثروتمند شدن یا نشدن؟!