تاریخ انتشار: 1392/01/14    تعداد بازدید: 1031

با شروع سال جدید هر کس باتوجه به شغل و اطلاعات شخصی برداشتی متفاوت از و ضعیت اقتصاد و بازار و سیاست و ... خواهد داشت. با ارسال نظرات خود این قسمت از سایت را پربار فرمایید , باشد تا دیگران نیز با اظهار نظرات خود شما را نسبت به وضعیت سال جدید مطلع کنند. از قسمت ( ارتباط با ما ) نسبت به ارسال نظرات خود استفاده فرمایید. باتشکر