تاریخ انتشار: 1392/03/05    تعداد بازدید: 1065

ا مصوبه مجلس، یارانه نقدی سال ۹۲ در همان عدد ۴۵۵۰۰ تومان باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)، مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش در راستای تصویب بخش هزینه ای بند ۵۶ ماده واحده بودجه تصویب کرد، از مجموع ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد هدفمندی یارانه ها در سال جاری، ۴۱ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه نقدی بین مردم توزیع شود که بر این اساس میزان یارانه نقدی همان ۴۵۵۰۰ تومان کنونی باقی می ماند و تغییر نمی کند.
مجلس همچنین ۵ هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها را به بخش سلامت و بهداشت و ۴ هزار میلیارد تومان باقی مانده را به تولید و فعالیتهای عمرانی دولت اختصاص داد.