ماهیت ماده 10 / دانشنامه بیمه سینا / تعریف بیمه /
ماهیت ماده 10

ماهیت جالب ماده ۱۰ در بیمه  بدنه

 

بیشتر نمایندگان فکر می کنند ماده ۱۰ ، فقط  اعمال قاعده نسبی  ناشی از افزایش  ارزش خودرو در روز حادثه را خنثی می کند اما حالت مهم دیگری وجود دارد :

 

فرض کنید بیمه گذاری که ارزش خودرو اش ۱۰۰ میلیون ریال باشد و ماده ۱۰ را نیز خریداری نموده است

 

پس از صدور بیمه نامه  به مبلغ ۵۰ میلیون ریال خسارت می بیند(خسارت اول) ، اما چون میزان خسارت او بیش از ۲۵ درصد ارزش خودرواش می باشد در خسارت دوم با آن که ماده ۱۰را نیز خریداری نموده است باز به قاعده نسبی سرمایه بر می خورد!

 

یعنی این که بیمه گذار در حادثه دوم مثلا" ۲۰ میلیون ریال خسارت ببیند ۲ میلیون آن ضرب در ۵۰ میلیون ریال(ارزش اولیه خودرو در روز صدور ـ میزان خسارت اول  = ارزش خودرو در خسارت دوم)  شده و تقسیم بر ۱۰۰ میلیون ریال می گردد.

اما اگر بیمه گذار ماده را خریداری نماید و در حادثه اول تا ۲۵ ٪ خسارت ببیند در خسارت دوم ارزش خودرو دست نخورده باقی خواهد ماند و به روز حساب می شود

 


فرستنده: بی تقصیر