سئوالات متداول در بیمه عمر / دانشنامه بیمه سینا / تعریف بیمه /
سئوالات متداول در بیمه عمر

بیمه عمر و سرمایه گذاری چیست؟

  بیمه عمر و سرمایه گذاری وسیله ای مناسب جهت كسب " آرامش خیال امروز" و "رفاه زمان بازنشستگی"  و نیز " تامین پشتوانه مالی بازماندگان" در غیبت سرپرست خانواده است.

مزایای ویژه این بیمه نامه چیست؟

تعیین ذینفع در صورت فوت بیمه شده و در صورت حیات بیمه شده به انتخاب شما - معاف از قانون ارث - امکان کاهش یا افزایش سرمایه فوت و حق بیمه - امکان دریافت وام و برداشت از اندوخته بیمه نامه از سال دوم قرارداد به بعد

 

پوشش های اضافی و تکمیلی به چه صورت است ؟

* پوشش بیمه تكمیلی فوت ناشی از حادثه :   این پوشش به افراد 15 الی 70 ساله تعلق می گیرد. در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه، سرمایة فوت بیمة عمر می تواند تا چهار برابر افزایش یابد.


* پوشش از كار افتادگی:    این پوشش به افراد 18 الی 60 ساله ای که شاغل هستند تعلق می گیرد .در صورت از كار افتادگی دائم و كامل بیمه شده (كه حداقل تا شش ماه ادامه داشته باشد) تا پیش از سن 60 سالگی، شركت بیمة كار آفرین متعهد می گردد حق بیمه عمر و سرمایه گذاری را (بدون حق بیمه پوشش های تكمیلی) تا پایان مدت قید شده درقرارداد بیمه تقبل نماید .


* پوشش بیمه بیماریهای تحت پوشش :    این پوشش به افراد 20 الی 60  ساله تعلق می گیرد و این پوشش بیمه شده را در برابر پنج بیماری بیمه كرده و قسمتی از  هزینه های درمانی را حداكثر تا سقف 200000000 ریال متقبل خواهد گردید.  این بیماریها عبارتند از:  سكتة قلبی- سكتة مغزی -  سرطان - پیوند اعضاء اصلی بدن -  جراحی قلب باز

ضمانت سود آوری و نرخ سود چگونه تعیین می گردد ؟

 حداقل معادل پانزده درصد سود را به مدت ده سال و بصورت علی الحساب تضمین مینماید . ضمنا حق بیمه های  پرداختی را در سبد سرمایه گذاری خود متشكل از بازار بورس و سایر بازارهای سرمایه گذاری،جهت سرمایه گذاری بهینه قرار میدهد . شایان ذكر است كه در سالهای گذشته میانگین  سود حاصل از سرمایه گذاری ذخایر بیمه حدود 17% بوده که هر ساله به مانده حساب بیمه گذار افزوده گردیده است .

 

پشتوانه مالی و اعتباری بیمه سینا چیست ؟

شركت بیمه سینا، علاوه بر پشتوانه قوی مالی خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانك سینا، همانند دیگر مؤسسات بیمه تحت نظارت و كنترل بیمه مركزی ایران قرار دارد. 50 درصد حق بیمه های پرداخت شده  توسط بیمه گذار را نزد بیمة مركزی ایران بیمة اتكایی خواهد بود. ضمن آنكه بطور اصولی بخشی از ریسك این طرح بیمه ای همانند دیگر طرح های بیمه ای به مؤسسات معتبر بیمه گران اتكائی بین المللی منتقل خواهد شد.

 

دریافت وام و برداشت از حساب چگونه امکانپذیر است؟

حساب اندوختة بیمة عمر و سرمایه گذاری سیناهمانند حساب بانكی بیمه شده میاشد و بیمه شده می تواند از سال دوم به بعد هرگاه كه مایل باشد از اندوخته خویش برداشت نماید هم چنین بیمه شده می تواند تا 90 درصد موجودی حساب اندوخته خویش را وام دریافت نماید.

 

مزیت ویژه در تعیین ذینفع چیست ؟

در بیمه عمر و سرمایه گذاری شما شخصاً قادر هستید به انتخاب خود تعیین نمایید كه چه كسانی و هركدام به چه میزان می توانند از مزایای این بیمه نامه استفاده نمایند.

 

بیمه نامه مشترک عمر وسرمایه گذاری چیست؟

این طرح با داشتن تمام مزایای بیمه عمر وسرمایه گذاری انفرادی بدون پرداخت حق بیمه اضافی دو نفر را تحت پوشش قرار می دهد كه هر كدام از بیمه شده ها دارای سرمایه فوت مجزا می باشند و می توانند از مزایای پوشش های اضافی و تكمیلی نیز بهره مند شوند .  

 

بیمه نامه مستمری و بازنشستگی چگونه امكانپذیر است؟

در زمان پایان بیمه، بیمه شده می تواند با درخواست كتبی از بیمه گر به جای دریافت مبلغ سرمایة حساب اندوختة بیمة خویش به صورت یكجا، آن را تبدیل به یكی از انواع بیمه های مستمری نماید.


 

چه مبلغی به عنوان بازخرید پرداخت می شود؟

 در صورت عدم تمایل بیمه گذار از ادامه قرارداد بیمه ای قبل از پایان قرار داد 15 % مبلغی معادل مبلغ ذکر شده در جدول بیمه عمر و سرمایه گذاری و در ستون حداقل سود تضمینی 15 % بصورت علی الحساب در آن سال پرداخت میگردد. لازم به ذکر است سالانه این مبلغ بر اساس سود سالانه شرکت تعیین گردیده و در هر صورت از 15 % سود تضمینی برای مدت 10 سال کمتر نخواهد بود.

 

آیا می توان شرایط بیمه نامه را تغییر داد؟

بلی  . اعمال تغییرات در شرایط بیمه نامه در طول مدت قرارداد در سررسید هر یك از سنوات بیمه ای مقدور می باشد .تنها بیمه شده قرارداد تحت هیچ شرایطی قابل تغییر نمی باشد

 

آیا بیمه های عمر معاف از مالیات می باشند؟

حال اینكه در مورد سایر اموال و داراییها این امر تابع قانون انحصار وراثت می باشد.  طبق مادة 136 قانون مالیات های مستقیم سرمایه بیمه عمر و نیز اندوخته حاصل از سرمایه گذاری های  صورت گرفته، تماماً از پرداخت مالیات معاف می باشند  و نظر به مادة 148 قانون مالیات های مستقیم بند (2- ج) مبالغ پرداختی از بابت بیمه عمر   می توانند جزو هزینه های قابل قبول مؤسسات از نظر مالیات به حساب آیند.

پس از انحلال و ورشکستگی شرکت سرمایه مشتری چه میشود

طیق ماده 60 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران، مصوبه سال 1350:

ماده 60. اموال مؤسسات بیمه همچنین ودایع مذكور در مواد 36 و 46 تضمین حقوق و مطالبات بیمه‏گذاران، بیمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال یا ورشكستگى مؤسسه بیمه بیمه‏گذاران و بیمه‏شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به سایر بستانكاران حق تقدم دارند. در میان رشته‏هاى مختلف بیمه حق تقدم با بیمه عمر است.

    مؤسسات بیمه نمی‏توانند بدون موافقت قبلى بیمه مركزى ایران اموال خود را صلح حقوق نمایند و یا به رهن واگذار كنند و یا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.

    دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام این قبیل معاملات موافقتنامه بیمه مركزى ایران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.


    ماده 36. مؤسسات بیمه ایرانى با سرمایه حداقل یك‏صد میلیون ریال تشكیل مى‏شود كه باید 50 درصد آن نقداً پرداخت شده باشد میزان ودیعه‏اى كه عندالاقتضا براى هر یك از رشته‏هاى بیمه در نظر گرفته خواهد شد در آیین‏نامه‏اى كه از طرف بیمه مركزى ایران تهیه و به تصویب شوراى عالى بیمه می‏رسد تعیین خواهد شد.


    ماده 46. مؤسسات بیمه خارجى باید طبق آیین‏نامه‏اى كه به پیشنهاد بیمه مركزى ایران به تصویب شوراى عالى بیمه مى‏رسد مبلغى براى هر یك از دو رشته بیمه‏هاى زندگى و سایر انواع بیمه نزد بیمه مركزى ایران تودیع‏ نمایند. مبلغ ‏این ودیعه در هریك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار یا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏مركزى‏ایران‏ كمترنخواهد بود.

    هر یك از مؤسسات بیمه خارجى باید درآمدهاى خود را سال‏به‏سال به ودیعه مزبور اضافه كند تا در هر مورد مبلغ ‏ودیعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بیمه برسد.

    افزایش ودیعه مازاد بر مبالغ فوق اختیارى است.

فرستنده: بی تقصیر